out of bounds

Att resa ska vara ett tillfälle då man ska få känna sig privilegierad. Vår lyhördhet, vårt omdöme och vår kunskap bäddar för att du ska få en golfresa utöver det vanliga. 

 

Om Out Of Bounds

Out Of Bounds erbjuder dig bredd, kunskap och upplevelser. Oavsett hur ofta du reser är det viktigt att varje resa känns unik. Vi lägger därför ner mycket jobb på att guida dig rätt i vårt breda sortiment. Bland våra resor finner du färdigpaketerade veckoresor som även går att boka online, men även en uppsjö av helt flexibla resor där du själv bestämmer om det ska vara en weekend eller en långresa.  Avslutningsvis presenterar vi våra Temaresor – specialavgångar på fasta datum som kan bli ditt livs drömresa! Berätta för oss vilken typ av golfresa du är ute efter så kan vi hitta det som passar just dig och dina önskemål.

 

Snabbfakta om Out Of Bounds
Out Of Bounds ingår tillsammans med Golf Plaisir, Apollo och Lime Travel i DER Touristik. Det ger oss extra tyngd i förhandlingar och en bra ekonomisk bas att stå på. En köpt resa av oss går under paketreselagen vilket ger dig extra trygghet i tider då flygbolagens ekonomiska hälsa ifrågasätts. Vi är en leverantör att lita på och självfallet anslutna till Kammarkollegiet. Läs gärna mer på Kammarkollegiets hemsida.
Våra resmål finns bl.a. i länderna: Argentina, Australien, Cypern, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Italien, Jamaica, Kuba, Mauritius, Marocko, Nya Zeeland, Portugal, Slovenien, Skottland, Spanien, Sydafrika, Turkiet, Tyskland och USA. Skulle dessa inte räcka till är man varmt välkommen med sina egna förslag. Det är alltid trevligt med en pratstund! 

 

Värt att veta

Resevillkoren ingår som en del av reseavtalet. Våra allmänna och särskilda resevillkor för paketresor finner du här intill under fliken Resevillkor

ALL INCLUSIVE – Detta gäller endast på det hotell där man bor under vistelsen, ej på utflykter, golfklubb eller på annan golfbana. Observera att det ofta finns en särskild dryckesmeny för All Inclusive-gäster. Denna meny består oftast av lokala alkoholhaltiga drycker.

ANSLUTNINGSFLYG – Förseningar och tidtabellsförändringar kan uppstå och Out Of Bounds ansvarar inte för konsekvenser som missad utresa alternativt anslutning p.g.a. försenade flyg eller ändrad tidtabell. Eget bokat anslutningsflyg bör vara ombokningsbart och ha minst 2,5 timmar tillgodo mellan anslutning och flygresa både på ut- och hemresa.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD – Information finner du här intill under fliken Resevillkor § 2.5.

AVBOKNING – Information finner du här intill under fliken Resevillkor § 3.

AVRESEMEDDELANDE – Ca 10 dagar före avresa skickar vi med e-post ett s.k. avresemeddelande innehållandes alla era resehandlingar. Har ni inte fått detta 7 dagar före avresa bör ni kontakta oss.

ANMÄLNINGSAVGIFT – Information finner du här intill under fliken Resevillkor § 2.3.

BANARBETE – Out Of Bounds reserverar sig för underhållsarbete på banorna samt för att banornas kondition kan variera på grund av klimat och nederbörd. I de fall där golfbanan tvingas stänga på grund av väderförhållande såsom regn, storm, torka, snö, frost, åska eller annan orsak då spel på banan kan medföra skada för spelare eller banan utgår ingen ersättning.

FLYGMAT – Det framgår på bekräftelsen/fakturan om mat på flyget är förbeställd och ingår i priset. På reguljärflyg kan mat/smörgås köpas på internationella sträckor, men på inrikesflyg kan dryck och snacks köpas. Skulle mat/dryck ta slut ersätter Out Of Bounds inte för detta.

FLYGBILJETTER/FÄRDBEVIS – Out Of Bounds skickar flygbiljetten/färdbeviset ca 10 dagar före avresa. Kontrollera alltid att all information stämmer på flygbiljetten/färdbeviset. Flygtiderna kan ändras med kort varsel. Kontrollera därför flygtiderna extra noga när du får handlingarna. Alla tider är respektive lands lokala tider. Det är mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt savat samt överensstämmer med uppgifterna i ditt pass.

TIDTABELLSFÖRÄNDRINGAR – Information finner du här intill under fliken Resevillkor § 6.3.

FÖRLORAT BAGAGE – Har ni oturen att förlora ert bagage eller att det blir skadat ska ni alltid omedelbart ta kontakt med flygbolaget på flygplatsen. Ni ska få en PIR-rapport (intyg) för att sedan kunna kräva ersättning av flygbolag och försäkringsbolag (spara alla utgiftskvitton).

FÖRSÄKRINGAR – Det åligger resenären att se till att ett fullgott försäkringsskydd finns.

GOLFBAG – Det fram går av bokningsbekräftelse/faktura om transport av golfbag ingår i resans pris.

HOTELLSTANDARD – Out Of Bounds använder den officiella stjärnbeteckningen för respektive land. Det kan dock vara stora skillnader mellan olika länder.

INSTÄLLD RESA - Information finner du här intill under fliken Resevillkor § 6.2.5.

INCHECKAT BAGAGE – Värdesaker/stöldbegärligt gods såsom pengar, värdepapper, smycken, glasögon, datorer och annan elektronisk utrustning ska förvaras i handbagage tillsammans med viktig medicin.

KREDITKORT – Kort fungerar så gott som överallt. Kontrollera alltid innan ni gör en bokning att kort accepteras på resmålet.

KONFERENSRESOR – På de flesta resmål finns goda konferensmöjligheter. Begär offert.

POOL – De flesta hotell har pool, men de är inte alltid öppna under höst/vinter/vår och är inte alltid uppvärmda. Out Of Bounds försöker givetvis påverka hotellen att öppna poolen så snart vädret tillåter, men lämnar aldrig några garantier rörande poolen.

RESEGARANTI – Vi har enligt gällande bestämmelser ställt resegaranti till kammarkollegiet.

RESERVATION – Vi reserverar oss för tryckfel- och korrekturfel, oförutsedda ändringar utanför vår kontroll såsom ändrade tidtabeller, valutaändringar, bränsletillägg, strejk, krig, naturkatastrofer m m.

STARTTIDER – Vi förbokar alltid era starttider och anger dem på bokningsbekräftelsen.

SJUKDOM – Kontakta alltid läkare för att erhålla läkarintyg om ni varit sängliggande eller av annan orsak inte haft möjlighet att spela golf. Detta krävs för att ni ska kunna få ersättning från ert försäkringsbolag.

SOFTSPIKES – Spikförbud gäller på nästan alla våra destinationer. Kontrollera med kontoret.

PASS - Alla som reser måste ha ett giltigt pass. Vi rekommenderar att ditt pass alltid är giltigt minst 6 månader efter aktuellt hemresedatum. För exakta giltighetstider kontakta respektive lands ambassad. Alla sidor i passet ska vara oskadade. Ett trasigt pass är ogiltigt. För ytterligare frågor om pass kontakta pass- alternativt polismyndigheten i din kommun. Out Of Bounds ansvarar inte för följderna om resenären inte har giltigt pass eller visum.

VACCINATIONER - Kontrollera med närmsta vaccinationscentral vad som rekommenderas. Out Of Bounds har inte ansvar för att informera om sjukdomar och smitta som, permanent eller till och från, kan förekomma på resmålet.

VISUM  – Information finner du här intill under fliken Resevillkor § 9.3.1.

VOUCHER – Om voucher krävs, kommer dessa att bifogas i era resehandlingar.

ÄNDRINGAR I BOKNINGEN - Information finner du här intill under fliken Resevillkor § 4 och 6.

Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna

resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den

1 september 2014. Särskilda resevillkor för Out Of Bounds anges med kursiv text under respektive paragraf nedan. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

 

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

 

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Huvudresenären ansvarar för att denne kan nås av viktiga meddelanden (till exempel nya flygtider) på den e-post och det telefonnummer som denne meddelat till Out Of Bounds.

 

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid

bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

 

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

 

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

 

Out Of Bounds paketresor påbörjas och avslutas på den i fakturan angivna avreseorten. Out Of Bounds ansvarar för alla flygsträckor som är bokade inom den köpta paketresan. Out Of Bounds ansvarar inte för anslutningsflyg som kunden själv bokat och fritar sig helt från ansvar för eventuella merkostnader i samband med flygförseningar och tidtabellsändringar, vilken förorsakar att resenären inte kan nyttja anslutningsresan.

 

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

 

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

 

1.6 Önskemål garanteras inte.

 

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären skall vara noterade av säljaren i fakturan/färdhandlingen för att kunna åberopas.

 

1.8 Resenärer som inte utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på flygplatsen, förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

 

 

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

 

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

 

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

Out Of Bounds skräddarsyr resor på beställning. Kundens datum för slutbetalning påverkas av Out Of Bounds leverantörers krav på betalning. Detta varierar ibland stort beroende på destination, säsong, avresedatum i förhållande till bokningsdatum och övrigt innehåll i bokningen. Betalar inte Out Of Bounds enligt leverantörernas krav kan kundens bokning inte garanteras. Därför förekommer avtal med slutbetalning tidigare än 40 dagar.

 

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Anmälningsavgiften är beroende av Out Of Bounds leverantörers krav på betalning. Detta varierar beroende på flyg, destination, säsong, avresedatum i förhållande till bokningsdatum och övrigt innehåll i bokningen. Ett exempel är bokning av flyg utanför våra förbokade platser (allotment). Dessa behöver ofta biljetteras inom en begränsad tid efter bokning och debiteras då direkt på delbetalningen.

 

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas inte ut.

 

2.5 Önskar resenären avbeställningsskydd skall detta anmälas vid beställning och betalas tillsammans med anmälningsavgiften.
Avbeställningsskydd Grund: Gäller endast vid sjukdom tillsammans med läkarintyg. Kan inte tecknas vid resor vars totala kostnad överskrider 30 000 kr. Kostnaden för avbeställningsskyddet är beroende av resans totala pris. 
Totalpris per resenär upp till 10 000 kr: 250 kr per person
Totalpris per resenär från 10 001 till 15 000 kr: 400 kr per person
Totalpris per resenär från 15 001 till 30 000 kr: 700 kr per person

 

 

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

 

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

 

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

 

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

 

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

 

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

 

Vid avbokning nära inpå avresa och utanför Out Of Bounds ordinarie öppettider ska jouren kontaktas. Telefonnumret finns noterat i utskicket med färdhandlingarna. Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Out Of Bounds tillhanda. I resans pris inräknas inte vad resenären eventuellt erlagt för ett avbeställningsskydd, detta då avbeställningsskyddet inte återbetalas.

 

3.2 Vid avbokning av resa innehållandes någon form av entrébiljett återbetalas denna endast om arrangören i sin tur återbetalar till Out Of Bounds.


 

3.3 Resenären kan teckna ett separat avbeställningsskydd via Out Of Bounds. Detta gäller ENDAST vid sjukdom tillsammans med läkarintyg, se § 2.5.

 

3.3.1 Resenär som tecknat avbeställningsskydd via Out Of Bounds får tillbaka hela resans pris, undantaget kostnaden för avbeställningsskyddet, under förutsättning att villkoren för avbeställning uppfylls.

 

3.3.2 Senast sju dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Out Of Bounds tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:
A) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang,
B) diagnos,
C) dag för första behandlingen/undersökningen,
D) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
Av läkarintyget skall även läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer framgå samt läkarens namnförtydligande genom stämpel.


 

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

 

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

 

 

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

 

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

 

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

När en överlåtelse som senast kan ske beror på gällande villkor hos aktuellt transportföretag och övriga leverantörer som Out Of Bounds anlitat.

 

 

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

 

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

 

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

 

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

 

6.2. Ändring av priset

 

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

 

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

 

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

 

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

 

6.2.5 Out Of Bounds förbehåller sig rätten att ställa in en resa om antalet deltagare är för få.

 

6.3. Tidtabellsändringar

 

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära.

Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

Alla flygbolag kan ändra sina flygtider ändå inpå avresa. Out Of Bounds ansvarar för att så skyndsamt som möjligt informera kunden om en ändring sker.

 

Out Of Bounds ersätter inte för förlorat golfspel eller förlorade måltider till följd av ändrade flygtider.

 

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

 

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

 

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

 

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

 

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

 

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

 

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

 

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

 

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

 

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

 

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

 

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

 

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

 

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

 

7.1 Uteblivna prestationer

 

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

 

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

 

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

 

7.2 Andra fel och brister

 

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

 

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

 

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

 

7.3 Skadeståndets omfattning

 

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

 

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

 

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

 

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Klagomål på sådant som kan korrigeras på plats ska tas upp direkt med hotellet eller annan berörd aktör på resmålet. Om resenären inte är nöjd med hur situationen hanteras ska Out Of Bounds kontaktas snarast möjligt för att få en chans att lösa problemet på plats. Vi reserverar oss för att handläggningen tar viss tid. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel som kan vara orsak till klagomål.

 

 

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

 

9.1 Arrangörens anvisningar

 

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

 

9.2 Resenärens ansvar för skada

 

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

 

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

 

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring.

 

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

Resenären ombesörjer själv för det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls och resgodsförsäkring.

 

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

 

9.4 Avvikande från arrangemanget

 

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

 

9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

9.4.3 Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas. Flygresan kan endast utnyttjas på de på färdhandlingarna angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Skulle resenären missa planet på grund av eventuella transportproblem som resenären på egen hand ombesörjt har resenären förverkat sin rätt till hemtransport med Out Of Bounds.

 

 

10 TVISTLÖSNING

 

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Kontakta oss

Kontoret / OFFICE

Box 45439
SE-104 31 STOCKHOLM

Visiting adress: Ynglingagatan 2

Tel: 08-519 303 02

E-post: info@outofbounds.se

Telefontider / PHONE HOURS

Måndag - fredag 09.00 - 17.00
Lunchstängt mellan 12.00 - 12.45

Sök resmål

Avreseort och datum

Land och resmålNyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du får på ett enkelt sätt erbjudanden och nyheter direkt till din inbox.


*E-mailadress: